RÚ varuje: pozor na to, čo odsúhlasíte cez telefón

Možno aj vás telefonicky oslovil mobilný operátor cez svojho obchodného zástupcu a lákal vás na výhodnejšiu ponuku, super zariadenie a iné benefity. Nerobte však unáhlené rozhodnutia, ktoré neskôr môžete oľutovať. Cesta k náprave nemusí byž vždy jednoduchá.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje na úskalia dohody uzatvorenej medzi zákazníkom a obchodným zástupcom telekomunikačného operátora cez telefón.

Podstatným rozdielom uzatvorenej zmluvy na na diaľlku alebo mimo predajňu operátora, je iný kontrolný subjekt, ktorý môže neskôr riešiť vašu prípadnú sťažnosť. V takýchto prípadoch dodržiavanie zákona pri uzatváraní zmlúv na diaľku nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia.

Vždy preto dávajte pozor s čím súhlasíte, aby ste neboli nemilo prekvapení. Aj telefonicky dojednaná zmluva alebo jej zmena je platná. Rovnako môžete uzavrieť alebo zmeniť zmluvu aj cez internet, pri návšteve obchodného zástupcu operátora u vás doma v práci, na ulici a podobne.

Ako Regulačný úrad upozorňuje, v takýchto prípadoch sa uzatváranie zmluvy riadi zákonom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho dodržiavanie nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia.

Podľa skúseností RÚ takéto uzatváranie zmlúv a dojednávanie ich zmien prináša so sebou riziko nepochopenia alebo nedostatku informácií. Na druhej strane, ak si to rozmyslíte, tak máte možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní.

Problém môže nastať aj vtedy, pokiaľ vás telefonicky oslovil zástupca konkurenčného operátora a nalákal na prenos čísla. Téme sme sa podrobne venovali v článku Zrušenie prenosu čísla do Orangeu vás môže vyjsť draho.

Samotný prenos čísla sa totiž môže začať až dva týždne po podpísaní dokumentov, teda po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zrušenie prenosu sa potom bez finančnej pokuty nezaobíde.

Zdroj: teleoff.gov.sk