Alcatel  ·  Apple  ·  Asus  ·  BlackBerry  ·  CAT  ·  Coolpad  ·  Honor  ·  HTC  ·  Huawei  ·  Lenovo/Motorola  ·  LG  ·  Meizu  ·  MyPhone  ·  Nokia/Microsoft  ·  Samsung  ·  Sony  ·  Xiaomi  ·  Iné značky
Fony.sk
ikona

Orange dodnes v EÚ roamingu neúčtoval dátový príplatok. To sa odteraz mení

· · Diskusia
Po desiatich mesiacoch od začiatku platnosti nariadenia Európskej únie začal Orange po vyčerpaní určitého objemu dát v EÚ uplatňovať roamingový príplatok.

Od polovice júna 2017 voláme a esemeskujeme v krajinách EÚ ako doma. V prípade mobilných dát však platia určité obmedzenia. Pri prekročení povoleného objemu môže operátor účtovať príplatok 0,006 eura bez DPH (0,0072 eura s DPH) za MB (účtovanie je po 1 kB). A to doteraz Orange, zrejme ako jediný slovenský mobilný operátor, nerobil.

Štandardne totiž každý operátor vyhodnotí vašu štvormesačnú dátovú spotrebu, porovná počet prenesených dát u nás a v zahraničí a zváži, či vám dáta nad rámec regulácie spoplatní. Ak napríklad používate dátový program veľký 6 GB mesačne, z ktorých ste dva mesiace preniesli 6 + 6 GB na Slovensku, a potom v dvoch mesiacoch 5 + 5 GB v Nemecku, nebude to žiaden problém. Ak ste však strávili tri mesiace po sebe v zahraničí a 15 GB preniesli tam, váš mobilný operátor vám môže danú spotrebu nad rámec regulácie spoplatniť. Pretože v zahraničí spotrebúvate viac dát než doma.

Príplatok závisí od účastníckeho programu, ktorý má zákazník aktivovaný a od objemu predplatených dát. Operátor k tomuto kroku pristúpil až takmer rok od vstupu európskej regulácie roamingu do platnosti.

Objem dát v GB, ktorý zákazníci môžu v roamingu využívať bez roamingového príplatku, je stanovený reguláciou. Vypočíta sa nasledovne: 2 x mesačný poplatok bez DPH za paušál delené 6 eurami (dátový roamingový príplatok).

Presný objem dát využiteľných v EÚ roamingu je uvedený v tabuľke:

Orange data EU

Objem bezplatných dát v EÚ pre jednotlivé aktuálne ponúkané paušály je zverejnený na stránke www.orange.sk/roaming. V prípade iných starších paušálov či balíkov si ho môžete vypočítať podľa uvedeného vzorca.

Každému zákazníkovi príde po minutí bezplatného objemu dát v EÚ notifikačná SMS správa s upozornením, že ďalší prenos dát je už spoplatnený.

Pozn. redakcie: O2 a Telekom si uplatňujú roamingové príplatky od štartu regulácie v júni 2017. Dátové balíčky a programy 4ky sa za hranicami Slovenska nedajú využívať. V roamingu platia základné ceny preplatenky Moja 4ka.

Chceš nám odkázať niečo dôležité?
Najnovšie príspevky k článkom
 
Copyright ©2019 - Fony.sk - webmaster - Valid XHTML 1.0 Transitional - Valid CSS - Atom - RSS - ISSN 1336-7188