Alcatel  ·  Apple  ·  Asus  ·  BlackBerry  ·  CAT  ·  Coolpad  ·  Honor  ·  HTC  ·  Huawei  ·  Lenovo/Motorola  ·  LG  ·  Meizu  ·  MyPhone  ·  Nokia/Microsoft  ·  Samsung  ·  Sony  ·  Xiaomi  ·  Iné značky
Fony.sk
ikona

Telekom zvyšuje úroveň zákazníckej obsluhy o inkluzívnu starostlivosť

· · Diskusia
Telekom ako prvá firma na Slovensku začala školiť zamestnancov v inkluzívnej starostlivosti, ktorá má odstrániť bariéry a predsudky v medziľudskej komunikácii so zákazníkom.

Zamestancov na infolinke trápi niekoľko problémov. Obslúžiť zákazníka s rečovou poruchou, zrakovým postihnutím, maďarským prízvukom alebo rómov, ktorí hovoria svojím dialektom, je niekedy náročné. Preto Telekom pripravil pre svojich zamestancov workshop, ktorý im ukázal, ako reagovať na rôzne požiadavky.

Osobitý prístup je potrebný aj pri komunikácii so staršími ľuďmi. Okrem trpezlivosti je potrebné pristupovať k nim ako k vlastným starým rodičom a vysvetliť im veci tak, aby tomu porozumeli.

Telekom #nezivimpredsudky

Aj preto sa Telekom rozhodol zapracovať do komunikačných štandardov prvky inkluzívnej starostlivosti, ktoré majú odstrániť bariéry a predsudky v medziľudskej komunikácii so zákazníkom. Tie totiž v určitých a špecifických prípadoch (rasové rozdiely, zdravotné postihnutie) výrazne limitujú pozitívnu skúsenosť takého zákazníka s vybavením jeho požiadavky.

Telekom #nezivimpredsudky

Neživím predsudky – nebol iba názov projektu, ktorý v spolupráci s neziskovou organizáciou Od emócií k poznaniu preškolil 21 zamestnancov Telekomu na rôznych pozíciách zabezpečujúcich zákaznícku obsluhu. Rovnaký názov niesla aj interná kampaň firmy naprieč celým Slovenskom, do ktorej sa zapojilo takmer 3 000 zamestnancov.

Telekom #nezivimpredsudky

Na podporu boja s predsudkami a stereotypmi Telekom realizoval v lete na Magio pláži podujatie pod názvom Labyrint zážitkov, kde sa počas popoludnia mohla verejnosť rozprávať zoči voči s ľuďmi s telesným postihnutím, predstaviteľmi menšín a ďalšími.

Kto by chcel do témy nazrieť, môže si vyskúšať online hru na danú tému, ktorá je na webe www.nezivimpredsudky.sk.

Handikepovaným ľuďom sa Telekom snaží vyjsť v ústrety už niekoľko rokov. V septembri minulého roka priniesol pre uľahčenie komunikácie sluchovo postihnutým ľuďom online tlmočníka a cenovo zvýhodnený dátový balík, v ktorom zákazník získa 15 GB dát za 0,99 centov mesačne.

Zdroj: tlačová správa

Chceš nám odkázať niečo dôležité?
Najnovšie príspevky k článkom
 
Copyright ©2018 - Fony.sk - webmaster - Valid XHTML 1.0 Transitional - Valid CSS - Atom - RSS - ISSN 1336-7188