Európska komisia sa bude znova zaoberať jednotnými nabíjačkami