Orange: odovzdajte starý mobil a môžete vyhrať lístky na hokej

Kto chce zažiť atmosféru hokejových majstrovstiev sveta a nemá vstupenky, môže skúsiť šťastie v Orangei. Stačí priniesť starý alebo nepotrebný mobil a ste v hre o dva lístky na finálový zápas a dva lístky na zápas o 3. miesto. Navyše hráte aj o Huawei P20.

Orange dlhodobo motivuje svojich zákazníkov správať sa ekologicky. Už 19. kampaňou Darujme starým mobilom nový život, sa snaží upriamiť ich pozornosť na šetrnú likvidáciu starých mobilných telefónov. Vždy to aj spája s nejakou atraktívnou výhrou. Tentoraz sa súťaží o vstupenky na Majstrovstvá v ľadovom hokeji.

obr: orange.sk

Odovzdaním nepotrebného mobilu v ktorejkoľvek predajni Orangeu v období od 26. apríla do 16. mája 2019 budete automaticky zaradení do žrebovania o dva lístky na finálový zápas a dva lístky na zápas o 3. miesto.

V prebiehajúcej súťaže 19. kampane zbierky sa aktuálne súťaží aj o päť telefónov Huawei P20 Black. Navyše za každý odovzdaný kus Orange prispeje sumou 50 centov občianskemu združeniu Vagus.

Počas majstrovstiev sveta sa predajne bratislavské Orangeu Central, Aupark a košická Galéria zmenia na fanúšikovskú základnu. Budete si môcť pozrieť vysielanie zápasov, zahrať stolný hokej alebo hokejový zápas priamo na playstation. Nebude chýbať sieň slávy s artefaktami ani tématicé občerstvenie.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

marek1234 27.04.2019 - 13:40

Plati, aj ked nie som zakaznikom Orange?

marek123427.04.2019 - 13:50 Trvalý odkaz

2. Podmienky účasti
Do Hry sa môže zapojiť každý zákazník spoločnosti Orange,
ktorý splní podmienky uvedené nižšie a nie je žiadnym usta-
novením týchto Pravidiel vylúčený z Hry. Do Hry sa nemôžu
zapojiť (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere ob-
dobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Orange a  ich
blízke osoby, (ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na zá-
klade osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Orange
vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pra-
covnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych
zástupcov) k  takýmto fyzickým alebo právnickým osobám
a ich blízke osoby, (iii) vlastníci a/alebo osoby v pracovnom
pomere alebo v  pomere obdobnom pracovnému pomeru
k  spoločnostiam a  reklamným a  promo agentúram, spo-
jeným s touto Hrou a ich blízkych osôb, (iv) ostatné osoby,
ktoré sa akoukoľvek formou podieľajú na zabezpečení a re-
alizácii tejto Hry. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle
§ 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Hráči svojím
zapojením do Hry niektorým z nižšie uvedených spôsobov
prejavia súhlas s Pravidlami a podmienkami Hry a zároveň
vyhlasujú, že boli s ich celým obsahom riadne oboznámení
a zaväzujú sa ich riadne plniť a dodržiavať.

Celá diskusia 2 príspevky