Orange v roku 2018: vyššie výnosy aj nárast dátových zákazníkov (hospodárske výsledky)

Trend posledných rokov sa nezmenil. Rástli najmä dátové mobilné a fixné služby. Zvýšil sa aj počet zákazníkov digitálnej televízie.

Celkové výnosy spoločnosti Orangeu dosiahli k 31. 12. 561,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 1,2 %. Až 23,1 % z výnosov z mobilných služieb tvorili výnosy z mobilných dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 93,8 mil. eur.

Stále významnejšiu časť tvoria výnosy z fixných služieb. Na celkových výnosoch tvoria takmer 6 % a medziročne sa zvýšili o 14,5 % na 31,7 mil. eur.

Ku koncu roka 2018 evidoval Orange 2,799 milióna aktívnych zákazníkov mobilných a 203 tisíc zákazníkov fixných služieb, vrátane 75-tisíc zákazníkov digitálnej TV, čo oproti minulému roku predstavuje 12 % nárast.

Počet zákazníkov mobilných dátových služieb narástol o 3 % na 1,44 milióna a počet zákazníkov pevného internetu sa zvýšil o 5 % na 185-tisíc. Priemerný mesačný výnos na jedného zákazníka (ARPU) bol 12,1 eur, údaj sa medziročne nezmenil.

Popri náraste počtu zákazníkov dátových a fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast kombinovanej bázy zákazníkov, teda zákazníkov, ktorí okrem hlasového paušálu využívajú aspoň jednu ďalšiu službu. Ich počet sa medziročne zvýšil o 3 % na 355-tisíc. K rastu kombinovanej bázy prispievajú predovšetkým konvergentné ponuky a rozšírenie ich dostupnosti na celé územie Slovenska.

Z celkového objemu investícií vo výške takmer 96 mil. eur viac ako 70 mil. eur smeroval Orange do sietí. Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2018 rozšíril Orange na 93 % populácie. Popri rozširovaní LTE siete spoločnosť naďalej pokračovala v budovaní optickej siete, ktorú rozšírila do 20 nových miest.

Ku koncu roka preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 17 % viac dát než v rovnakom období predchádzajúceho roku, pričom už takmer 70 % z celkového objemu 23,7 mil. GB dát bolo prenesených v 4G sieti. Tento objem prenesených dát v 4G sieti predstavuje 1,7-násobný medziročný nárast dátovej prevádzky.

Pozitívne sa vyvíjali aj portácie. Svoje číslo si v roku 2018 do Orangeu prenieslo viac než 66,5-tisíc zákazníkov, o 27 % viac než v predchádzajúcom roku. Počet prenesených čísel ku konkurencii je stabilizovaný a dosiahol úroveň 90-tisíc.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu