O2 v roku 2018: rástli výnosy, počet zákazníkov aj 4G pokrytie (hospodárske výsledky)

Medziročne výnosy narástli o 7,6 %, počet zákazníkov sa zvýšil o necelých 5 % a prekročil hranicu dvoch miliónov.

Výnosy operátora vlani medziročne vzrástli o 7,6 % na vyše 290 mil. eur. Jednou z najrastovejších zložiek sú už tradične dátové výnosy, ktoré sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšili o takmer 17 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o takmer 11 % na vyše 104 mil. eur.

Zákaznícka báza sa oproti porovnateľnému obdobiu zvýšila o 4,7 % na 2,028 milióna. Výrazne rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorých podiel na celkovej zákazníckej báze vzrástol z 59 % na takmer 63 %.

Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol za celý vlaňajší rok výšku 10 eur, čo je oproti ARPU z 2017 mierny nárast. Vtedy v priemere vychádzalo na jedného zákazníka 9,866 eur.

Koncom roka 2018 pokrývalo O2 sieťou LTE už 96 % populácie Slovenska. Vlastná 2G sieť bola dostupná už pre vyše 99,3 % obyvateľov.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu