Tovar kúpený cez internet môžete do 14 dní vrátiť

Našli ste si pod vianočným stromčekom tovar, ktorý sa vám nepáči alebo nespĺňa očakávané požiadavky? Môžete ho bez udania dôvodu vrátiť. Treba však dodržať niekoľko podmienok.

Nech už sú vaše dôvody akékoľvek, zákon umožňuje odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vrátiť bez udania dôvodu tak môžete výrobok zakúpený cez internetový obchod, nie v kamennej predajni. Pokiaľ ste si objednávku nechali doručiť na kamennú predajňu, takisto sa na tovar vzťahuje zákonná 14-dňová lehota.

Spolu s doručeným tovarom by ste v zásielke mali nájsť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, prípadne vám ho môže predajca poslať e-mailom. Lehota je 14 kalendárnych dní od zakúpenia a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. Ak by ste chceli vrátiť darček dnes, musel by byť zakúpený najneskôr 14. decembra.

Slovenská obchodná inšpekcia na svojej stránke upozorňuje: "Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.".

Každý obchodník by mal mať na webovej stránke e-shopu uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, preto odporúčame pozrieť konkrétny web a riadiť sa tam uvedeným postupom. Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť viditeľne opotrebovaný či poškodený. Ak je to možné, neskladajte napríklad ochranné fólie z displeja ani samolepky výrobcu z tovaru.

Pokiaľ obchodník zhodnotí, že vrátený tovar je čiastočne poškodený či neúplný (napr. bez príslušenstva) a má tak zníženú hodnotu, nemusí kupujúcemu vyplatiť celú kúpnu sumu späť, ale môže ju znížiť o náklady, ktoré mu poškodením tovaru vznikli. Musí však postupovať v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR.

Na možnosť odstúpenia od zmluvy počas 14 dní od zakúpenia strácate nárok, ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek, napríklad vyrobený na mieru. Ďalej, ak ho nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, z hygienických dôvodov, alebo tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti (skaze). Digitálny obsah predávaný v ochrannom obale nesmie mať obal porušený, inak takisto strácate na odstúpenie od zmluvy nárok.

Možnosť vrátenia výrobku v 14-dňovej lehote sa vzťahuje iba na fyzické osoby, teda bežných spotrebiteľov. Kto si zakúpil tovar na IČO, nemá na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nárok.

Zároveň si dávajte pozor, či má internetový obchod slovenského vlastníka so sídlom na Slovensku. Lebo iba v tom prípade sa naň vzťahuje slovenská legislatíva. Ak ide o zahraničného predajcu, ten sa riadi zákonom krajiny, kde má sídlo podnikania.

Uvedenej problematike sa venuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.