Huawei Facing Emotions umožňuje nevidiacim vnímať emócie

Keď sa s niekým rozprávame, vidíme jeho tvár, na ktorej môžeme registrovať úsmev, hnev alebo strach. Nevidiaci môžu emóciu druhého rozpoznať len podľa hlasu alebo dotyku. Huawei teraz prichádza s aplikáciou, ktorá pomáha sprostredkovať neverbálny prejav.

My zdraví si ťažko vieme predstaviť svet, v akom žijú nevidiaci. Títo ľudia nemôžu vidieť tváre a čítať z nich emócie, sú doslova ponechaní napospas tme. Nová aplikácia Facing Emotions je prelomovou novinkou, ktorá nevidiacim pomáha zvýšiť kvalitu života.

Huawei si vzal na pomoc umelú inteligenciu a zadnú kameru smartfónu, ktorá sleduje mimiku tváre druhej osoby. Mobilná aplikácia umožňuje slepým ľuďom "vidieť" alebo zažívať emócie na tvárach ľudí, s ktorými hovoria.

Fotoaparát sníma ich tvár počas hovoru a softvér prekladá sedem univerzálnych ľudských emócií do zvukovej podoby. To všetko sa deje v reálnom čase a v offline režime.

Facing Emotions názorne ukazuje, že technológiu AI môžeme využiť aj na pomoc druhým ľuďom. Tvorcovia naučili umelú inteligenciu analyzovať výrazy tváre a emócie a následne ich preložiť do zvukovej podoby. Ďalším krokom bolo vytvorenie nového jazyka pre nevidiacich, aby boli schopní "vidieť" emócie - hoci v inej zmyslovej podobe.

To, aký dopad môže mať užitočná aplikácia na životy nevidiacich, najlepšie vyjadruje krátky dokumentárny film, ktorý vznikol ako súčasť kampane. Aplikáciu si stiahnete cez Google Play alebo App Gallery.

Zdroj: tlačová správa