Fony.sk

O2 pokrýva LTE sieťou 93,56 % obyvateľov Slovenska

· · Diskusia
Pol percenta stačilo O2 na to, aby predbehlo v pokrytí Slovenska LTE sieťou Telekom. Ten zatiaľ udáva 93 % pokrytie. Posledné čísla Orangeu hovoria o 90 %, 4ka má stabilných 70 %.

93,56 % pokrytie 4G sieťou dosiahlo O2 už pred niekoľkými týždňami, no s rozšírením sa verejnosti nepochválilo. Pritom od posledného komunikovaného čísla z konca januára pribudlo podľa hovorkyne operátora Terezy Molnár viac než 50 novopokrytých lokalít.

Podľa regulačného úradu využívalo koncom minulého roka na pripojenie do internetu LTE sieť vyše 2,32 milióna používateľov. Pre zákazníka je dôležitá nielen dostupnosť rýchleho inetrnetového pripojenia, ale aj používateľská skúsenosť - stabilita a rýchlosť. Percentá pokrytia sa navyše môžu líšiť podľa použitej metodiky meraní, ktorá nie je medzi slovenskými operátormi jednotná. K objektivite pokrytia by určite prispelo ujednotenie spôsobu výpočtu, na základe ktorého môže operátor označiť danú lokalitu za pokrytú.O2 pokrýva LTE sieťou 93,56 % obyvateľov Slovenska

Preto sme sa už dávnejšie všetkých slovenských operátorov opýtali, akú metodiku používajú pri výpočte pokrytia 4G signálom v danej lokalite. Väčšina nemala problém poskytnúť podrobnejšie informácie, najviac zo svoje "kuchyne" odhalil Telekom:

O2:
Pri zaradení medzi pokryté lokality dochádza k viacnásobnému testovaniu všetkých funkcionalít siete (volania, dáta) priamo v danej obci alebo lokalite. Dôležitým je nielen to aby, signál zabezpečil zákazníkom dobrú užívateľskú skúsenosť pre volania a dátovanie, ale aby sieť fungovala správne aj po technickej stránke (napr. prepínanie medzi 2G a 4G), ktoré zákazník ani nevníma. V krajských, okresných mestách a na rýchlostných cestách používame na stanovenie kvality signálu najmodernejsie meracie auto.

Telekom:
Slovak Telekom používa pri LTE pokrytí pomerne prísnu metodiku, ktorá do pokrytej časti populácie ráta iba skutočne pokrytú časť a súčasne zákazník dosahuje rýchlosti 2 Mbps pre sťahovanie a 0,5 Mbps pre odosielanie dát. Pri týchto parametroch má deklarované pokrytie 93 %. Pokiaľ by znížil kritéria na na 0,5 Mbps pre sťahovanie a 0,25 Mbps pre odosielanie dát, pokrytie by mierne narástlo. Ak by dokonca ešte ubral silu signálu, no stále by riešil dostupnosť LTE pokrytia, aktuálne by mal už vyše 98 % pokrytie.

Orange:
Orange má prísne kritéria pre posudzovanie pokrytia miest a obcí. Za pokrytú považuje Orange až takú lokalitu, kde má aspoň 50 % jej obyvateľov umožnený prístup do 4G siete. Do celkového počtu pokrytej populácie spadá však len tá časť obyvateľstva mesta alebo obce, ktorá môže mobilný internet v sieti 4G plnohodnotne využívať.

4ka:
Nové miesta sa vyberajú na základe prísnych kritérií.

Chceš nám odkázať niečo dôležité?
Najnovšie príspevky k článkom
 
Copyright ©2019 - Fony.sk - webmaster - Valid XHTML 1.0 Transitional - Valid CSS - Atom - RSS - ISSN 1336-7188