Alcatel  ·  Apple  ·  Asus  ·  BlackBerry  ·  CAT  ·  Coolpad  ·  Honor  ·  HTC  ·  Huawei  ·  Lenovo/Motorola  ·  LG  ·  Meizu  ·  MyPhone  ·  Nokia/Microsoft  ·  Samsung  ·  Sony  ·  Xiaomi  ·  Iné značky
Fony.sk
ikona

RÚ SR vyhlásil výberové konanie na ďalšie 1800 MHz frekvencie

· · Diskusia
Voľné frekvencie získa v aukcii ten operátor, ktorý zaplatí najviac. Pásmo 1800 MHz je vhodné na budovanie sietí GSM, UMTS, LTE, WiMAX aj pre internet vecí (IoT).

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojej webovej stránke výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie.

V tomto výberovom konaní je ponúkaných 18 blokov voľných frekvencií, ktoré predstavujú celkom 2 × 9,0 MHz z frekvenčného pásma 1800 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto frekvencií budú operátori poskytovať verejné elektronické komunikačné služby koncovým používateľom napr. s využitím systémov GSM, UMTS, LTE, WiMAX a IoT.

Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacia cena predstavuje pre frekvenčný blok 2 x 5 MHz hodnotu 1 800 000 €, pre frekvenčný blok 2 x 0,8 MHz hodnotu 288 000 € a pre frekvenčné bloky 2 x 0,2 MHz hodnotu 72 000 €.

“4ka

Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 09. 5. 2018 do 13:30. Zároveň musí byť uhradená peňažná zábezpeka vo výške 1 000 000 €.

Momentálne využívajú frekvencie v pásme 1800 MHz všetci štyria mobilní operátori: Orange, Telekom, O2 aj 4ka. Každý z nich má k dispozícii inú šírku frekvenčného pásma. V podmienkach aukcie je uvedené obmedzenie rozsahu frekvencií na úrovní 2×20 MHz, ktoré môžu byť z frekvenčného pásma 1800 MHz pridelené jednému operátorovi.

Tieto podmienky stanovil ešte predchodca Regulačného úradu – Telekomunikačný úrad SR, ktorý vo výberovom konaní v roku 2013 uviedol "V rámci podpory hospodárskej súťaže je potrebné zabezpečiť rovnocenné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky pre všetky subjekty na trhu. V tomto zmysle je úrad povinný zabrániť taktiež hromadeniu spektra, ktoré by mohlo viesť k narušeniu trhu s negatívnymi implikáciami pre hospodársku súťaž a záujmov zákazníkov z hľadiska výberu, ceny a kvality služieb".

Aktuálne využívané frekvencie pásma 1800 MHz:

frekvencie 1800 MHz

Orange je jediným, kto už toto množstvo využíva, nemôže sa preto aukcie zúčastniť. Telekom môže získať maximálne 2x4,2 MHz, O2 2x4,8 MHz. Najväčší blok 2x5 MHz by mohol vydražiť Swan, ktorý prevádzkuje 4ku.

V aukcii sa môže teoreticky objaviť aj nový súťažiaci, ktorý by po pridelení licencie mohol na Slovensku pôsobiť ako piaty mobilný operátor. 1800 MHz frekvencie sú používané najmä v mestách, na vidieku operátori budujú sieť s 800 MHz pásmom. Šíri sa totiž lepšie než 1800 MHz. Jediným, kto pri budovaní siete využíva iba 1800 Mhz frekvenciu je 4ka. Preto nemá pokrytie mimo väčších miest.

Zdroj: tlačová správa

Chceš nám odkázať niečo dôležité?
Najnovšie príspevky k článkom
 
Copyright ©2019 - Fony.sk - webmaster - Valid XHTML 1.0 Transitional - Valid CSS - Atom - RSS - ISSN 1336-7188