Alcatel  ·  Apple  ·  Asus  ·  BlackBerry  ·  CAT  ·  Coolpad  ·  Honor  ·  HTC  ·  Huawei  ·  Lenovo/Motorola  ·  LG  ·  Meizu  ·  MyPhone  ·  Nokia/Microsoft  ·  Samsung  ·  Sony  ·  Xiaomi  ·  Iné značky
Fony.sk
ikona

RÚ podporí poskytovanie rýchleho internetu v malých obciach

· · Diskusia
Regulačný úrad chce podporiť výstavbu vysielačov vo frekvenčných pásmach 1 - 11 GHz nižšími cenami za využívanie frekvencií. Internetové pripojenie by sa tak mohlo dostať aj obcí s nízkym počtom obyvateľov.

V rámci operačného programu Broadband bol vytvorený zoznam bielych miest, v ktorých sa nenachádza základňová stanica (vysielač) s možnosťou pripojenia k rýchlemu internetu. Ide najmä o malé dedinky s nízkym počtom obyvateľov, čo je pre operátorov málo atraktívna lokalita. Riešením má byť zníženie poplatkov za používanie frekvencií vo vybraných lokalitách.

Telekomunikačnému operátorovi, ktorý sa rozhodne pokryť biele miesto, sa zníži časť nákladov, ktoré mu vznikajú pri prevádzke základňovej stanice a zvýši sa jeho motivácia pokrývať aj tieto lokality.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) prideľuje operátorom vhodné frekvencie na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Zároveň určuje rozvojové kritériá, vďaka ktorým sa širokopásmový internet dostal aj do menších obcí. RÚ motivuje operátorov k zlepšovaniu pokrytia aj znižovaním úhrad za používanie frekvencií.

S účinnosťou od 15. 02. 2017 je pri zriadení prístupového bodu (základňovej stanice vo frekvenčných pásmach nad 1 GHz až do 11 GHz) v obci označenej ako biele miesto úhrada vo výške len 25 % celkovej úhrady. V tomto frekvenčnom pásme ide zvyčajne o pevné pripojenie, nie mobilné.

Swan LTE TO.doma

Svoje služby vo frekvenčnom pásme 3,7 GHz poskytuje napríklad Swan. Ponúka LTE internet pre firmy a domácnosti ako alternatívu pre zákazníkov, ktorí nemajú pripojenie na vysokorýchlostný internet cez optické káble, alebo boli doteraz odkázaní na služby cez DSL, Wifi alebo WiMax. Podobnú 4G službu spustilo v testovacej prevádze vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz aj O2.

Už v roku 2012 začal vtedajší Telekomunikačný úrad motivovať operátorov k budovaniu sietí plošným znížením úhrad za frekvencie v priemere o 60 %. Okrem plošného zníženia úhrad podporil aj budovanie sietí (bod – multibod nad 1 GHz do 11 GHz) v nízko osídleným lokalitách.

Čím má obec menej obyvateľov, tým je úhrada nižšia:
- do dvoch tisíc obyvateľov je úhrada za frekvencie vo výške 8,7 % z úhrady ako je pri obciach nad 100-tisíc obyvateľov
- do 5-tis. obyvateľov je úhrada vo výške 17,4 %
- do 10-tis. obyvateľov je úhrada vo výške 20,1 %
- do 20-tis. obyvateľov je úhrada vo výške 43,5 %
- do 50-tis. obyvateľov je úhrada vo výške 60,9 %
- do 75 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 73,9 %
- do 100 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 87 %

Výsledkom je, že výstavba sietí je pre operátorov atraktívnejšia a širokopásmový prístup k internetu sa stáva dostupným aj v obciach s nízkym počtom obyvateľov. RÚ to vidí prostredníctvom povolení, o ktoré ho žiadajú operátori pre nízko osídlené lokality, kde sa operátorom v minulosti neoplatilo budovať siete.

Zdroj: tlačová správa

Chceš nám odkázať niečo dôležité?
Najnovšie príspevky k článkom
 
Copyright ©2018 - Fony.sk - webmaster - Valid XHTML 1.0 Transitional - Valid CSS - Atom - RSS - ISSN 1336-7188